رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

پست‌های اخیر

بسته پیشنهادی نرم افزار مدیریت مدارس رایگان همکلاسی

نرم افزار مدیریت مدارس رایگان ‎ : طرح ویژه همکلاسیشرکت راهبرد رایانه رستاک به منظور آشنایی مدارس با نرم افزار مدیریت مدرسه و امکانات سامانه همکلاسی در یک محیط کاملا واقعی ، امکان استفاده از نرم افزار مدیریت مدارس همکلاسی بصورت رایگان را به مدت ۳ ماه با ظرفیت ۳۰ دانش آموز فراهم آورده است. نرم افزار مدیریت مدارس رایگان همکلاسی جنبه های مختلف یک سامانه یکپارچه مدیریت مدرسه هوشمند را مد نظر قرار داده و امکانات متعدد و متنوعی را برای دانش آموزان و اولیای آن ها، مدیران، معلمین و سایر کادر آموزشی و اداری مدرسه فراهم کرده است.درباره نرم افزار مدرسه همکلاسینرم افزار مدیریت مدرسه همکلاسی ، یک سامانه جامع و یکپارچه است که به مدیران و معاونین مدارس جهت تسهیل انجام امور در قالب یک اتوماسیون ارائه شده است. این نرم افزار شامل زیرسیستم هایی است جهت مدیریت بهتر یک مدرسه. زیرسیستم های این نرم افزار طیف وسیعی از مسئولیت ها و وظایف مدیر، معاونین و کادر اداری، دانش آموزان و اولیای آن ها را در برگرفته است و هر وظیفه به صورت مجزا در قالب یک زیرسیستم درآمده است. در لینک زیر به تفکیک هر یک از زیرس…